• 3X10 BANNER EKSPEDISI JABI 2018 SIRI 3 DESIGN 3
  • eserian
  • gerhana
  • IMG 0163
  • web kik
  • eseri2-1080x350

BENGKEL ANALISIS DATA

27 - 28 MEI 2014 - BENGKEL ANALISIS DATA

BENGKEL ANALISIS DATA

Bengkel Analisis Data telah dijalankan dibawah anjuran FIK UniSZA yang melibatkan kakitangan FIK dan INSPIRE yang disampaikan oleh Prof. Madya Dr. Hafizan Bin Juahir (Pengarah ESERI). Perkongsian ilmu dan kepakaran ini bertujuan untuk  memberikan pendedahan kepada penyelidik dalam membuat analisa data penyelidikan yang sedang dan akan dijalankan kelak. Pengkongsian ilmu ini diharap dapat membantu dan meningkatkan lagi kualiti penyelidikan di UniSZA kelak.

Lebih banyak artikel..