BAB DALAM BUKU

(2021)

(2016)

 1. Kamarudin, Mohd Khairul Amri and Toriman, Mohd Ekhwan and Idris, Mushrifah and Azid, Azman (2015) SEDIMENT AND RIVER BASIN MANAGEMENT IN TASIK CHINI, PAHANG. In: RIVER BASIN AND NATURAL LAKE MANAGEMENT. Penerbit Unisza, Kuala Terengganu, pp. 151-158. ISBN 978-967-0899-05-3

 2. Toriman, Mohd Ekhwan and Idris, Mushrifah and Kamarudin, Mohd Khairul Amri and Abas, Nur Emilia and Jamil, Nor Rohaizah (2015) RIVER BASIN AND NATURAL LAKE MANAGEMENT. In: RIVER BASIN AND NATURAL LAKE MANAGEMENT. Penerbit Unisza, Kuala Terengganu, pp. 1-168. ISBN 978-967-0899-05-3

 3. Umar, Roslan and Kamarudin, Mohd Khairul Amri and Azid, Azman and Toriman, Mohd Ekhwan and Juahir, Hafizan and Hairoma, Norsyuhada (2015) Putaran Bumi-Bulan dan Kesannya Terhadap Banjir. In: BENCANA BANJIR Kupasan Pelbagai Perspektif. UniSZA, pp. 39-51. ISBN 978-967-0899-14-5

 

(2014)

 1. Mohd Khairul Amri Kamarudin, Mohd Ekhwan Toriman, Mohd Hafiz Rosli, Hafizan Juahir,  Nor Azlina Abd Aziz, Zulkifli Yusop  & Ahmad Shakir Mohd Saudi. 2014. Siasatan Evolusi Meander Sungai Menggunakan Pendekatan Sistem Maklumat Geografi (GIS) di Hulu Sungai Pahang, Malaysia. (Dlm) Mohd Ekhwan Toriman, Muhammad Barzani Gasim, Mohd Khairul Amri Kamarudin, Nor Azlina Abd Aziz & Hafizan Juahir. (Pnyt). HIDROLOGI Tanah Tinggi dan Tasik. Penerbit Universiti Sultan Zainal Abidin (UniSZA). hlm: 27-44 (ISBN: 978-983-9842-72-2)
 2. Mohd Khairul Amri Kamarudin, Mohd Ekhwan Toriman, Mushrifah Idris, Nor Rohaizah Jamil,  Muhammad Barzani Gasim, Nor Azlina Abd Aziz,  Nur Munirah Abdullah, Haslinur Md Din & Mat Johan Mamat. 2014. Analisis Muatan Sedimen Sungai: Satu Kajian Kes Kepekatan Sedimen Terampai dan Saiz Taburan Sedimen Dasar.(Dlm) Mohd Ekhwan Toriman, Muhammad Barzani Gasim, Mohd Khairul Amri Kamarudin, Nor Azlina Abd Aziz & Hafizan Juahir. (Pnyt). HIDROLOGI Tanah Tinggi dan Tasik. Penerbit Universiti Sultan Zainal Abidin (UniSZA). hlm: 129-146 (ISBN: 978-983-9842-72-2)
 3. Mohd Khairul Amri Kamarudin, Mohd Ekhwan Toriman, Mushrifah Idris & Azman Azid. 2014. Pemantauan Tumbesaran Ikan Jelawat (Leptobarbus Hoevenii) Terhadap Kesihatan Persekitaran Di Sangkar Pemuliharaan Tasik Semulajadi, Malaysia. (Dlm) Mohd Ekhwan Toriman, Muhammad Barzani Gasim, Mohd Khairul Amri Kamarudin, Nor Azlina Abd Aziz & Hafizan Juahir. (Pnyt). HIDROLOGI Tanah Tinggi dan Tasik. Penerbit Universiti Sultan Zainal Abidin (UniSZA). hlm: 117-128 (ISBN: 978-983-9842-72-2)
 4. Mohd Khairul Amri Kamarudin, Mohd Ekhwan Toriman, Wan Ruslan Ismail, Muhammad Barzani Gasim, Nor Azlina Abd Aziz, Mohd Hafiz Rosli, Frankie Marcus Ata & Mohd Hafiz Saad. 2014. Perilaku Penghasilan Muatan Sedimen di Sungai Chini, Pahang.(Dlm) Mohd Ekhwan Toriman, Muhammad Barzani Gasim, Mohd Khairul Amri Kamarudin, Nor Azlina Abd Aziz & Hafizan Juahir. (Pnyt). HIDROLOGI Tanah Tinggi dan Tasik. Penerbit Universiti Sultan Zainal Abidin (UniSZA). hlm: 195-214 (ISBN: 978-983-9842-72-2)
 5. Mohd Khairul Amri Kamarudin, Mohd Ekhwan Toriman, Mushrifah Idris, Zulkifli Yusop, Muhammad Barzani Gasim, Nor Azlina Abd Aziz, Mohd Hafiz Rosli& Nurul Syazwani Abdul Rani. 2014. Aplikasi XPSWMM dalam Penyelakuan Sedimen Sungai Chini, Pahang. (Dlm) Mohd Ekhwan Toriman, Muhammad Barzani Gasim, Mohd Khairul Amri Kamarudin, Nor Azlina Abd Aziz & Hafizan Juahir. (Pnyt). HIDROLOGI Tanah Tinggi dan Tasik. Penerbit Universiti Sultan Zainal Abidin (UniSZA). hlm: 215-236 (ISBN: 978-983-9842-72-2)
 6. Mohd Ekhwan Toriman, Mohd Khairul Amri Kamarudin, Muhammad Barzani Gasim, Frankie Marcus Ata & Noraini Wahida Abdullah. 2014.Analisis Spatial Hakisan Tebing Sungai Chini, Pahang. (Dlm) Mohd Ekhwan Toriman, Muhammad Barzani Gasim, Mohd Khairul Amri Kamarudin, Nor Azlina Abd Aziz & Hafizan Juahir. (Pnyt). HIDROLOGI Tanah Tinggi dan Tasik. Penerbit Universiti Sultan Zainal Abidin (UniSZA). hlm: 251-318 (ISBN: 978-983-9842-72-2)
 7. Mohd Ekhwan Toriman, Muhammad Barzani Gasim, Mohd Khairul Amri Kamarudin, Farida Hanim Badron, Nor Azlina Abd Aziz, Zulkifli Yusop & Wan Adi Yusoff. 2014. Sifat Luahan Air dan Beban Sedimen Terampai di Sg. Jeriau, Bukit Fraser, Pahang.(Dlm) Mohd Ekhwan Toriman, Muhammad Barzani Gasim, Mohd Khairul Amri Kamarudin, Nor Azlina Abd Aziz & Hafizan Juahir. (Pnyt). HIDROLOGI Tanah Tinggi dan Tasik. Penerbit Universiti Sultan Zainal Abidin (UniSZA). hlm: 45-60 (ISBN: 978-983-9842-72-2)
 8. Muhammad Barzani Gasim, Mohd Ekhwan Toriman, Salmijah Surif, Mohd Sahibin Abd Rahim, Mazlin Mokhtar, Mohd Khairul Amri Kamarudin, Nor Azlina Abd Aziz & Pan Ia Lun. 2014. Perubahan Guna Tanah dan Corak Iklim di Cameron Highlands, Pahang. (Dlm) Mohd Ekhwan Toriman, Muhammad Barzani Gasim, Mohd Khairul Amri Kamarudin, Nor Azlina Abd Aziz & Hafizan Juahir. (Pnyt). HIDROLOGI Tanah Tinggi dan Tasik. Penerbit Universiti Sultan Zainal Abidin (UniSZA). hlm: 61-78 (ISBN: 978-983-9842-72-2)
 9. Mohd Ekhwan Toriman, Muhammad Barzani Gasim, Mushrifah Idris, Mohd Khairul Amri Kamarudin & Sahibin Abd Rahim. 2014. Profil Angkutan Sedimen di Tasik Chini, Pekan, Pahang. (Dlm) Mohd Ekhwan Toriman, Muhammad Barzani Gasim, Mohd Khairul Amri Kamarudin, Nor Azlina Abd Aziz & Hafizan Juahir. (Pnyt). HIDROLOGI Tanah Tinggi dan Tasik. Penerbit Universiti Sultan Zainal Abidin (UniSZA). hlm: 147-194 (ISBN: 978-983-9842-72-2)
 10. Muhammad Barzani Gasim, Ismail Sahid, Mohd Ekhwan Toriman, Sahibin Abd Rahim, Sujaul Islam Mir, Zulkifli Yusop, Mushrifah Idris, Mohd Khairul Amri Kamarudin & Tan Choon Chek. 2014. Penilaian Hidrologi dan Kualiti Air Sungai-Sungai Pembekal di Tasik Chini, Pahang. (Dlm) Mohd Ekhwan Toriman, Muhammad Barzani Gasim, Mohd Khairul Amri Kamarudin, Nor Azlina Abd Aziz & Hafizan Juahir. (Pnyt). HIDROLOGI Tanah Tinggi dan Tasik. Penerbit Universiti Sultan Zainal Abidin (UniSZA). hlm: 97-116 (ISBN: 978-983-9842-72-2)
 11. Mohd Ekhwan Toriman, Muhammad Barzani Gasim, Zulfahmi Ali Rahman, Mir Sujaul Islam, Mushrifah Idris & Tan Choon Chek. 2014. Ciri-ciri luahan Sungai Pembekal di Tasik Chini, Pahang. . (Dlm) Mohd Ekhwan Toriman, Muhammad Barzani Gasim, Mohd Khairul Amri Kamarudin, Nor Azlina Abd Aziz & Hafizan Juahir. (Pnyt).HIDROLOGI Tanah Tinggi dan Tasik.Penerbit Universiti Sultan Zainal Abidin (UniSZA). hlm: 61-78 (ISBN: 978-983-9842-72-2)
 12. Lee Qiao Yun,  Mohd Ekhwan Toriman, Sahibin Abdul Rahim & Wan Mohd Razi Idris. 2014. Kadar Potensi Hakisan Tanih Menggunakan Model Rusle dan Analisa Jumlah Pepejal Terampai di Sg. Paya Merapuh, Tasik Chini, Pahang. . (Dlm) Mohd Ekhwan Toriman, Muhammad Barzani Gasim, Mohd Khairul Amri Kamarudin, Nor Azlina Abd Aziz & Hafizan Juahir. (Pnyt).HIDROLOGI Tanah Tinggi dan Tasik.Penerbit Universiti Sultan Zainal Abidin (UniSZA). hlm: 61-78 (ISBN: 978-983-9842-72-2)