Masters

Sarjana Sains Alam Sekitar (NEC0521)

PROGRAM AIM

Menghasilkan graduan yang berkebolehan mengendalikan penyelidikan dengan nilai tambah berkaitan bidang sains, kejuruteraan dan pengurusan dalam menyelesaikan isu berkaitan alam sekitar

 

(Maklumat sah sehingga 4/4/2023)