PhD

Doktor Falsafah Sains Alam Sekitar
(NEC0521)

PROGRAM AIM

Menghasilkan graduan yang berkebolehan mengendalikan penyelidikan berimpak tinggi dalam bidang sains, kejuruteraan dan pengurusan dengan matlamat menjadi peneraju kelestarian isu berkaitan alam sekitar

(Maklumat sah sehingga 4/4/2023)