Objektif

  1. Memberi peluang lebih ramai pelajar yang berkelayakan atau mempunyai pengalaman bekerja
  2. Menghasilkan siswazah yang berdaya saing dan mempunyai kebolehpasaran dalam pelbagai sektor.
  3. Menjalankan penyelidikan berimpak tinggi dalam bidangbidang sains dan pengurusan alam sekitar.
  4. Menjadi pusat rujukan utama bagi pihak universiti dalam isu-isu berkaitan dengan bidang alam sekitar