Jaringan Industri dan Masyarakat

Jalinan hubungan kerjasama yang bakal diadakan di antara agensi kerajaan dan swasta dengan Institut Penyelidikan Alam Sekitar Pantai Timur.

 1. Jabatan Alam Sekitar Malaysia
 2. Jabatan Pengairan dan Saliran Malaysia
 3. Jabatan Perhutanan Negeri
 4. Jabatan Mineral dan Geosains Malaysia
 5. Jabatan Meteorologi Malaysia
 6. Jabatan Kimia Malaysia
 7. Kementerian Kesihatan Malaysia
 8. Institut Penyelidikan Hutan Malaysia (FRIM)
 9. Akademik Sains Malaysia
 10. Pusat Sains Negara
 11. Agensi Angkasa Negara
 12. Petronas Carigali Sdn. Bhd.
 13. Petronas Gas Sdn. Bhd.
 14. Petronas Research and Scientific Sdn. Bhd.
 15. Pengurusan Lebuhraya Bhd.
 16. Majlis Bandaraya Kuala Terengganu
 17. Alam Sekitar Malaysia (ASMA) Sdn. Bhd.
 18. Institut Penyelidikan Hidraulik Kebangsaan Malaysia (NAHRIM)
 19. Agensi Nuklear Malaysia.
 20. Tenaga Nasional Research and Development (TNRD)
 21. Shell Malaysia Bhd.
 22. Exxonmobil Malaysia Sdn. Bhd.
 23. TNB Hidro Cameron Highlands
 24. Jabatan Perikanan Malaysia
 25. Taman Laut Malaysia
 26. Malaysian Hydrological Sciety
 27. Malaysian Nature Society
 28. Environmental Planning Group Sdn. Bhd.
 29. TropBio Forest Sdn. Bhd.
 30. Putrajaya Holdings Sdn. Bhd.
 31. Gamuda HICOM Development
 32. Kompleks Perkayuan Kelantan (KPK) Sdn. Bhd.
 33. World Wildlife Fund
 34. Technology Park Malaysia
 35. Jabatan Bekalan Air Terengganu
 36. Unit Perancang Ekonomi, Jabatan Perdana Menteri