• Website Cover 1000
  • Slide1
  • Slide2
  • 4X12 MD edited
  • 4X12 STEM edited
  • 3X10 BANNER EKSPEDISI JABI 2018 SIRI 3 DESIGN 3
  • IMG 0163
  • eseri2-1080x350

Program KPDNKK-UPM-ESERI (UniSZA)

24 APRIL 2014 - PROGRAM KPDNKK-UPM-ESERI (UNISZA)

Program KPDNKK-UPM-ESERI (UniSZA)

Pada 24 April 2014, dengan kerjasama KPDNKK, UPM dan ESERI UniSZA. Sebuah program ceramah telah dijalanakan yang bertajuk "Ceramah menangani kos sara hidup". Program ini telah mendapat kerjasama baik daripada Fakulti Pemgurusan Perniagaan dan Perakaunan yang telah juga menjayakan program ini. Program ini penting dalam memupuk kesedaran dalam menangani masalah kos sara hidup yang semakin meruncing kini. Program ini juga penting dalam megeratkan lagi hubungan diantara universiti dan agensi kerajaan yang menjadi kunci kepada kejayaan sesuatu negara.

 

Lebih banyak artikel..